Περιγραφή

Περιγραφή

REPAR TIX HG

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

To REPAR TIX HG (γκρί) εφαρμόζεται ως εκτοξευμένο σκυρόδεμα και έχει πολύ υψηλούς δείκτες προστασίας και στεγανότητας.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 17kg/m2/cm (15% νερό/σάκο)