Περιγραφή

Περιγραφή

UNISAN

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Το UNISAN (λευκό, γκρι) είναι ένα σύνθετο προϊόν ενισχυμένο με ίνες για την δομική ενίσχυση τοιχοποιιών σύγχρονων και παλαιών κατασκευών. Αποτελείται από τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή, ειδικά πρόσμικτα και ίνες ανθεκτικές σε αλκάλια. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε θλίψη (23Mpa) και χαρακτηριστικά αφύγρανσης ποιότητας μικροπορώδους σοβά. Επιτρέπει την κατακόρυφη ενίσχυση της τοιχοποιίας, με «ενισχυμένη πλάκα», εφαρμόζεται σε μικρά πάχη (2cm) το οποίο ανακαινίζει και ενισχύει ταυτόχρονα. Έχει σήμανση CE και είναι σύμφωνο με τα πρότυπα UNI-EN 998-1.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 17,5kg/m2/cm (16% νερό/σάκο)