Περιγραφή

Περιγραφή

BOND PLUS

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το BOND PLUS (λευκό) είναι ένα πρόσμικτο με βάση ακρυλικές ρητίνες που χρησιμοποιείται στο τσιμέντο ή κονιάματα επιχρισμάτων και αρμολογημάτων για να προσδώσει στο μείγμα μια σειρά από χημικές και φυσικές ιδιότητες όπως: αύξηση πρόσφυσης και ελαστικότητας, χαρακτηριστικά στεγανοποίησης και αντοχή σε χημικά και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 5-15% βάρος κονιάματος