Περιγραφή

Περιγραφή

BOND FLEX

ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ

Το BOND FLEX είναι ένα πρόσμικτο ειδικό για κονιάματα και κόλλες βασισμένo σε ακρυλικά πολυμερή, κουτσούκ, λατέξ, σε διάλυμα νερού. Εφαρμόζεται για τη βελτίωση της ελαστικότητας, στεγανωποίησης και πρόσφυσης των κονιαμάτων και των κολλών πλακιδίων.

Συσκευασία: 8,5kg/δοχείο
Κατανάλωση: 1-3 kg στα 25 kg κονιάματος