Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID TIX

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

Το FLUID TIX είναι πρόσμικτο κονιαμάτων ενισχυμένο με ίνες, και ειδικά υλικά ώστε όταν προστίθεται σε ένα μίγμα κονιάματος ή σε μια σύνθεση συνδετικών και αδρανών υλικών, να προσθέτει ιδιότητες όπως ρευστότητα, ελεγχόμενη συρρίκνωση, θιξοτροπικότητα καθώς και υψηλές μηχανικές, χημικές και υδρομονωτικές αντοχές.

Συσκευασία: 20kg/σάκο
Κατανάλωση: 40-60kg/m3