Περιγραφή

Περιγραφή

WATERSTOP

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΡΟΦΙΛ

Τα WATERSTOPS είναι πολύ ελαστικά αδιάβροχα προφίλ που εφαρμόζονται  για την αντιμετώπιση της εισροής νερού σε κατασκευαστικούς αρμούς σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί πλήρης υδατοστεγανότητα παρέχοντας αντίσταση στη μηχανική και φυσική καταπόνηση. Τα PVC WATERSTOPS αποτελούνται από θερμοπλαστικές βινυλικές ρητίνες υψηλής ποιότητας. Είναι πολύ ανθεκτικές στα επιθετικά αλκαλικά οξέα, στη φθορά που σχετίζεται με την ηλικία και στο υφάλμυρο νερό. Είναι ανθεκτικά σε φθορά που προκαλείται από έκθεση σε ηλιακό φως, όζον και άλλους περιβαλλοντικούς ή χημικούς παράγοντες που συνήθως υπάρχουν στον αέρα ή στα υπόγεια ύδατα. Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτες ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και οι μηχανικές τους ιδιότητες δεν αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Βασικοί τύποι: O, YO, YI (250mm μήκος x 5mm πάχος).