Περιγραφή

Περιγραφή

VISCOBETON

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το VISCOBETON είναι ένα πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, χωρίς χλωριωμένους παράγοντες, για την δημιουργία ενός μη υδατοδιαλυτού και μη διαχωρίσιμου σκυρόδεματος, για υποβρύχια έργα, αποβάθρες, θεμέλια κλπ. Αυξάνει το ιξώδες του μίγματος τσιμέντου και το καθιστά ανθεκτικό στην απόπλυση και διείσδυση νερού, τόσο κατά τη διάρκεια του φρέσκων όσο και των σταδίων σκλήρυνσης του τσιμέντου. Είναι κατάλληλο για σκυρόδεμα που κατασκευάζεται στο εργοτάξιο καθώς και προκατασκευασμένο ή  σκυρόδεμα άντλησης.

Συσκευασία: 10 kg/σάκο
Κατανάλωση: 0.5 – 1 kg/ 100 kg τσιμέντο