Περιγραφή

Περιγραφή

HYDROBETON

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το HYDROBETON (λευκό) είναι ένα πρόσμικτο σκυροδέματος σε σκόνη που κατά την διάρκεια της ανάμειξης έχει τριπλή δράση: α) τη μείωση της αναλογίας νερού/τσιμέντου, β) τη χρήση νανο-σωματιδίων που ενεργούν στην κρυστάλλωση και στεγάνωση μειώνοντας το πορώδες της πάστας του τσιμέντου και γ) τη δημιουργία μικρό-φυσαλίδων αέρα δίνοντας υψηλή στεγανότητα και βελτίωση της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη. Με την χρήση του ο αριθμός των μικρο-ρωγμών μπορεί να μειωθεί κατά 50%, γίνεται συνεχής αυτο-σφράγιση ρωγμών έως 0,4mm χάρη στη δράση της κρυστάλλωσης,  αύξηση της αντοχής σε χημικές ουσίες και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος και  μείωση της διαπερατότητας σε διοξείδιο του άνθρακα διατηρώντας την αντοχή του οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι εύκολο στη χρήση, λόγω της χαμηλής αναλογίας νερού/τσιμέντου, αυξάνει την πλαστικότητα και εργασιμότητα και μικραίνει το χρόνο δόνησης με αποτέλεσμα τη μείωση της συρρίκνωσης του μίγματος.

Συσκευασία: 12kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,5kg/100kg τσιμέντου