Περιγραφή

Περιγραφή

SANAFLUENS

SUPERFLUID GROUT BASED ON REINFORCING, INJECTABLE HYDRAULIC LIME MORTAR

SANAFLUENS (powder light gray) is a superfluid grout, ready-to-use, based on natural hydraulic lime, natural pozzolan and carbonate additives, for the preparation, with the sole addition of water, of grout for masonry reinforcement, injectable and castable, high performance in terms of sliding, strength and stability, for ecological building interventions and the restoration of vintage buildings and monuments. Sanafluens has very low water-soluble salt content and sulfate-resistant (20 MPa). It is a mortar for reinforcement that enhances load-bearing masonry structures by increasing compressive strength and homogenizing their mass. It is injected into cracks or cavities using a low pressure pump while complying with UNI EN 998-1.

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 1,5kg/lt (30%water/bag)

SANAFLUENS

Brand: AZICHEM
Περιγραφή

Περιγραφή

SANAFLUENS

ΕΝΕΜΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Το SANAFLUENS (ανοικτό γκρι) είναι ένα ειδικό κονίαμα με υψηλή ρευστότητα με βάση τη φυσική  υδραυλική άσβεστο, την φυσική ποζολάνη και ανθρακικά πρόσθετα, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και ανθεκτικό σε θειικά (20 Mpa).  Είναι κονίαμα ενεμάτωσης με το οποίο επιτυγχάνεται ενίσχυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με αύξηση της θλιπτικής αντοχής και ομογενοποίηση της μάζας τους. Εγχέεται σε ρωγμές ή κοιλότητες χρησιμοποιώντας αντλία χαμηλής πίεσης ενώ είναι σύμφωνο με το πρότυπο κατά UNI EN 998-1.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,5kg/lt  (30% νερό/σάκο)