Περιγραφή

Περιγραφή

QL NANO LITHIUM

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Τα QL NANO LITHIUM (διαφανές) είναι μια σειρά προϊόντων νανο-τεχνολογίας για την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέματος  με βάση το λίθιο και  πυριτικά άλατα. Με την χρήση (εμποτισμός χωρίς την δημιουργία κρούστας) επιτυγχάνεται η μόνιμη σκλήρυνση και προστασία της επιφανείας του σκυροδέματος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Είναι κατάλληλα για βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, υπόγεια, δεξαμενές.

ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QL NANO LITHIUM

Σκληρυντικό, σφραγιστικό – Νέες (νωπές) επιφάνειες σκυροδέματος

QL NANO LITHIUM HARD

Σκληρυντικό, σφραγιστικό – Υφιστάμενες επιφάνειες σκυροδέματος

QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT

Σκληρυντικό, σφραγιστικό και προστατευτικό από άλατα – Υφιστάμενες επιφάνειες σκυροδέματος

QL NANOSIL RAINPROOF

Απωθητικό λαδιού και νερού – Υφιστάμενες επιφάνειες σκυροδέματος ή μετά την χρήση των QL NANO υλικών

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,07lt/m2