Περιγραφή

Περιγραφή

PAVILITIUM

ΠΡΟΪΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το PAVILITIUM είναι ένα υγρό προϊόν με βάση το πυριτικό λίθιο. Διεισδύει στο σκυρόδεμα σε βάθος από 10mm έως 30mm δημιουργώντας, μέσω κρυστάλλωσης, μια νέα επιφάνεια. Τα νανομοριακά πυριτικά που υπάρχουν στο PAVILITIUM αντιδρούν με το υδροξείδιο του ασβεστίου (ελεύθερο ασβέστη) που βρίσκεται στο σκυρόδεμα και δημιουργούν κρυσταλλικά πλέγματα που πυκνώνουν, ενοποιούν και αυξάνουν τη μηχανική αντοχή της επιφάνειας του τόσο σε τριβή όσο και σε συμπίεση. Επίσης βελτιώνει την αντοχή σε χημικές ουσίες σε στεγάνωση, ενώ μειώνει την απορροφητικότητα και εξασφαλίζει μια επιφάνεια καθαρή χωρίς σκόνες. Το PAVILITIUM είναι ιδανικό για βιομηχανικά δάπεδα.

Συσκευασία: 10, 20 kg/δοχείο
Κατανάλωση: 150-400gr/m2