Περιγραφή

Περιγραφή

GLASSTEX STRUKTURA 460

ΔΟΜΙΚΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

Τα GLASSTEX STRUKTURA 460 είναι δομικό υαολοπλέγματα AR GLASS (ανθεκτικό σε αλκάλια) που περιέχει> 16% διοξείδιο του ζιρκονίου κατασκευασμένο με τεχνική leno, κατάλληλα για δομική ενίσχυση, ενίσχυση των δαπέδων και εδραίωση τοιχοποιιών από πέτρα, τούβλο, θόλους και δάπεδα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: βάρος τελικού υφάσματος 460g/m2, βάρος αρχικού υφάσματος 345g/m2, μέγεθος ματιών 35×25 mm, αντοχή εφελκυσμού (στημόνι) 83kN/m, αντοχή εφελκυσμού (υφάδι) 68,5kN/m.

Συσκευασία: 25m/ρολό (πλάτος 1, 2m)

GLASSTEX STRUKTURA 460

Brand: BIEMME
Περιγραφή

Περιγραφή

GLASSTEX STRUKTURA 460

STRUCTURAL FIBER GLASS MESH, AR GLASS  GLASSTEX

STRUKTURA 460 is a structural mesh in AR GLASS fiberglass (Alkali-resistant ) containing >16%  zirconium dioxide made with leno technique and primed, suitable for structural reinforcement, anti-collapsing of the floors and the consolidation of stone, brick, tuff walls and mix-stone walls, vaults and floors such as walking screeds for street furniture and drainage screeds with the following characteristics: weight of the fabric prepared 460g/m2, weight of raw fabric 345g/m2, mesh size 35×25 mm, tensile strength (warp) 83kN/m, tensile strength (weft) 68,5kN/m.

Packaging: 25m/roll (width 1, 2m)