Περιγραφή

Περιγραφή

ANGOLO STRUKTURA

ΓΩΝΙΑΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Τα ANGOLO STRUKTURA είναι γωνιακό υαολόπλεγμα AR GLASS (ανθεκτικό σε αλκάλια) που περιέχει > 16% διοξείδιο του ζιρκονίου, κατάλληλο για τη διασφάλιση της συνέχειας της μηχανικής εργασίας των υαλοπλεγμάτων για δομική ενίσχυση, της τοιχοποιία και των ανοιγμάτων όπως παράθυρα και πόρτες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μέγεθος οπών 38×38 mm, αντοχή σε εφελκυσμό (στημόνι)  150kN/m, αντοχή εφελκυσμού (υφάδι)  140kN/ m.

Συσκευασία: Τμήματα μήκους 2,5m και πλάτους 15 cm.