Περιγραφή

Περιγραφή

EPOSINT

ΑΣΤΑΡΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

To EPOSINT είναι ένα ειδικό αστάρι εμποτισμού, με βάση διαλύτη, με εξαιρετικό δείκτη εμποτισμού και εδραίωσης, που εφαρμόζεται σε επιφάνειες από αμίαντο-τσιμέντο πλάκες και υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες που πρέπει να επισκευαστούν. Χαρακτηρίζεται από εύκολη και γρήγορη εφαρμογή (μία μόνο στρώση), με ρολό, βούρτσα ή μηχανικά,  χρόνο στεγνώματος 2h, υψηλή ελαστικότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ικανότητα για την αντιμετώπιση ελευθέρων ινών αμιάντου (εγκλωβισμό και εδραίωση) με αποτέλεσμα την δυνατότητα της άμεσης συνέχισης εργασιών.

Συσκευασία: 5lt/μεταλλικό δοχείο
Κατανάλωση: 0,15lt/m2