Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

ALGICIDAL, MILDEWCIDAL, ANTIBACTERIAL ECO-FRIENDLY SOLUTION

Solution based on quaternary ammonium and peculiar active principles for the elimination of biodeteriogenic settlements: moulds, fungi, mosses, algae, lichens, bacteria, etc. from masonry works, in full respect of ecological protocols, with particular reference to biological building interventions and the restoration of vintage buildings and monuments.

Packaging: 1 & 5lt can
Consumption: 0,2lt/m2

Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER (πράσινο) είναι ειδικό προϊόν με βάση το τεταρτοταγές αμμώνιο και δραστικές ουσίες για την εξάλειψη της βίο-διάβρωσης, μυκητών, βρύων, φυκιών, λειχήνων και βακτηρίων  από οικοδομικές εργασίες, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον και τα ιστορικά μνημεία. Μετά την εφαρμογή και πριν τον καθαρισμό της επιφάνειας απαιτείται μια περίοδος 20 ημερών για την πλήρη εξάλειψη των βακτηριδίων (πολύποδες).

Συσκευασία: 1 & 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,2lt/m2