Περιγραφή

Περιγραφή

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE

SANITIZING ANTI-MOLD SOLUTION

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE is a concentrated solution based on nitrogenated quaternary chemical compounds and free of phenyl-mercuric compounds. Its specific composition effectively heals external and internal wall surfaces contaminated by mold, algae, lichens. Biodegradable, easy to apply, non-polluting type in compliance with recent EEC regulations concerning the classification of chemical substances. For new or already painted surfaces of any nature, external and internal of hospitals, schools, barracks, dairies, pasta factories, breweries and public places where it needs an energetic anti-mold and anti-algae action. ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE can be added in the dilution phase to water-based paints and paints to give them a long-lasting anti-mold action.

Packaging: 5lt/can
Consumption: 12 – 16 m2/lt according to the degree of absorption

Περιγραφή

Περιγραφή

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

Το ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα που βασίζεται σε αζωτούχες τεταρτοταγείς χημικές ενώσεις και απαλλαγμένο από ενώσεις φαινυλίου-υδραργύρου. Η ειδική σύνθεσή του θεραπεύει αποτελεσματικά εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες τοιχωμάτων μολυσμένων από μούχλα, φύκια, λειχήνες. Βιοδιασπώμενος, εύκολος στην εφαρμογή, μη ρυπογόνος τύπος σύμφωνα με τους πρόσφατους κανονισμούς της ΕΟΚ σχετικά με την ταξινόμηση των χημικών ουσιών. Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες κάθε φύσης, εξωτερικές και εσωτερικές νοσοκομείων, σχολείων, εταιρειών τροφίμων και δημόσιων χώρων. To ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE μπορεί να σε βαφές με βάση το νερό για να τους δώσει μια μακρόχρονη δράση κατά της μούχλας.

Συσκευασία: 5lt/κουτί
Κατανάλωση: 12 – 16 m2/lt ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης