Περιγραφή

Περιγραφή

CALCESANA BLANCA – NHL 3.5

ΚΟΝΙΑΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Η CALCESANA BLANCA είναι κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. Είναι κατάλληλο για τη παραγωγή φυσικών μειγμάτων τοιχοποιίας και σοβάδων που «αναπνέουν» και αντιστέκεται στα θειικά άλατα. Χρησιμοποιείται σε επισκευές τοιχοποιίας ιστορικών ή διατηρητέων μνημείων και κτιρίων. Ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κανονισμό UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa  στις 28 ημέρες)  και διαθέτει τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 350-600kg/m3

Περιγραφή

Περιγραφή

CALCESANA BLANCA – NHL 3.5

NATURAL LIME WHITE NATURAL HYDRAULIC LIME – WHITE COLOR

CALCESANA BLANCA is a mortar from natural hydraulic lime (white color) with a very low content of water-soluble salts. It is suitable for the production of natural mixtures of masonry and plasters that “breathe” and are resistant to sulfates. Used in masonry repairs of historic or preserved monuments and buildings. Meets the technical specifications set out in UNI EN 459-1 (> 3.5 Mpa in 28 days) and has the CE conformity marking.

Packing: 25kg / bag
Consumption: 350-600kg / m3