Περιγραφή

Περιγραφή

FL 2

HYDRAULIC LIME

Garofalo Hydraulic Lime FL 2 is designed for the realization of mortar and plaster, it is specific for historical buildings restoration, quality buildings and green building.  Product that is according to UNI EN 459-1:2010, classified as FL 2.0 (Formulated Lime 2.0) and marked CE, with certification number 0925 CPD 167/2008.

Packaging: 25kg/bucket
Consumption: 350 to 600 kilograms/m2 of aggregate

Περιγραφή

Περιγραφή

FL 2

KONIAMA ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟY

Το FL 2 είναι σχεδιασμένο για την κατασκευή φυσικών επιχρισμάτων, είναι ειδικό για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, διατηρητέων και παλαιών καθώς και για πράσινα κτίρια. Προϊόν σύμφωνα με το UNIEN 459-1: 2010, ταξινομημένο ως FL 2.0 (Formulated Lime 2.0) CE, με τον κωδικό αριθμό 0925 CPD 167/2008.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 350-600kg/m2 αδρανών