Περιγραφή

Περιγραφή

FL 2

KONIAMA ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟY

Το FL 2 είναι σχεδιασμένο για την κατασκευή φυσικών επιχρισμάτων, είναι ειδικό για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, διατηρητέων και παλαιών καθώς και για πράσινα κτίρια. Προϊόν σύμφωνα με το UNIEN 459-1: 2010, ταξινομημένο ως FL 2.0 (Formulated Lime 2.0) CE, με τον κωδικό αριθμό 0925 CPD 167/2008.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 350-600kg/m2 αδρανών