Τεχνικές Συμβουλές

Προβλήματα & Λύσεις


Συχνά Προβλήματα & Προτεινόμενες Λύσεις

Οι παρακάτω κατηγορίες προβλημάτων είναι οι πλέον συνήθεις στις καθημερινές ανάγκες συντήρησης των κατασκευών και προτείνονται οι γενικές αρχές αντιμετώπισης αυτών.

Άνοδος Υγρασίας

Η υγρασία που εισχωρεί και ανεβαίνει στις τοιχοποιίες είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο κοινά προβλήματα σε κτίρια. Το νερό που υπάρχει στο έδαφος ανεβαίνει κατά μήκος του κτιρίου μέχρι να φτάσει στα κάθετα τοιχώματα, όπου και εμφανίζεται στην κάτω πλευρά τους.

Όλα τα δομικά υλικά, όπως κονιάματα, τούβλα, σκυρόδεμα κλπ. χαρακτηρίζονται από ένα ορισμένο βαθμό πορώδους υλικού, δηλαδή την παρουσία του αέρα εντός τους. Όλες οι περιοχές όπου ο αέρας είναι παρών καλούνται «τριχοειδής ρωγμή» και στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που το νερό ακολουθεί πάντα για να ανέβει μέσα στα υλικά.

Η αυξανόμενη υγρασία μετά από χρόνια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στους τοίχους: όπως αποκόλληση τμημάτων του σοβά καθώς και απώλεια της συνοχής των υλικών.

Σε αντίθεση με ότι θεωρείται γενικά, δεν είναι το νερό η κύρια αιτία αυτών των ζημιών αλλά τα ανόργανα άλατα που έχουν διαλυθεί σε αυτό. Τα άλατα αυτά υπάρχουν στο έδαφος και στα οικοδομικά υλικά και όταν έρθουν σε επαφή με το νερό λύονται μέσα σε αυτό. Όταν το νερό εξατμίζεται τα άλατα παραμένουν στους πόρους της τοιχοποιίας, κρυσταλλώνουν και αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τον όγκο τους. Με το χρόνο η τοιχοποιία θα κορεστεί με αποτέλεσμα τα άλατα να ασκήσουν πίεση που θα προκαλέσει την αποκόλληση και την αποσάθρωση των δομικών υλικών.

Για να αποτρέψετε την τριχοειδή άνοδο της υγρασίας είναι απαραίτητη η παροχή επαρκούς στεγανοποίησης στο σύνολο της θεμελίωση του κτιρίου.
Ωστόσο, όταν η στεγανοποίηση δεν πραγματοποιηθεί σωστά κατά τη φάση της κατασκευής του κτιρίου, για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αύξηση της υγρασίας, είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με διαφορετικούς τύπους παρέμβασης.

Προτεινόμενες Λύσεις

Σύστημα Ανάκτησης με Χονδρόκοκκο Φυσικό Σοβά Αφύγρανσης

Καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσετε τα υδροδιαλυτά άλατα, τα οποία μπορούν να εισαχθούν μέσα στην τοιχοποιία με το νερό ανάμιξης των κονιαμάτων ή με ανερχόμενη υγρασία. Με την χρήση κατάλληλου κονιάματος ή υγρού μπορείτε να μειώσετε δραστικά την διείσδυση των αλάτων στην τοιχοποιία.

Στην συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την είσοδο της υγρασίας με την χρήση ειδικών μακροπορώδων σοβάδων, οι οποίοι επιτρέπουν την αφύγρανση της τοιχοποιίας (δηλαδή την γρήγορη διέλευση των υδρατμών εντός της τοιχοποιίας και την εξάτμιση αυτών στο περιβάλλον).

Σύστημα Ανάκτησης με Ένεμα Υδατοαπωθητικής Ρητίνης

Στην περίπτωση όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προηγούμενη μέθοδος για λόγους εμφάνισης, χρήσης χώρου κ.λ.π., το πρόβλημα της υγρασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί με την έγχυση μιας υδατοαπωθητικής ρητίνης μέσα και στο κάτω μέρος του τοίχου, ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτού. Οι ρητίνες εισέρχονται σε όλους τους πόρους της τοιχοποιίας και δημιουργούν ένα φράγμα το οποίο εμποδίζει την υγρασία χωρίς να αλλοιώνει την αρχική εμφάνιση του τοίχου.

Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος

Το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από σκυρόδεμα με ενσωματωμένες ράβδους χάλυβα, που χαρακτηρίζεται από υψηλή μηχανική αντοχή και χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία των κατασκευών. Αν ισχυρό και ανθεκτικό, όπως όλα τα οικοδομικά υλικά, χρειάζεται συντήρηση λόγω των επιπτώσεων που οφείλονται σε καιρικές συνθήκες, διορθωτικές κινήσεις ή σε έκτακτα γεγονότα όπως οι σεισμοί κλπ.

Ο πιο κοινός παράγοντας επιδείνωσης παραμένει ο σχηματισμός σκουριάς στις ράβδους οπλισμού, που προκαλείται από την διείσδυση του οξυγόνου (μέσω αέρα ή υγρασίας) μέχρι την εσωτερική επιφάνεια του οπλισμού σιδήρου. Η σκουριά αυξάνει τον όγκο του σιδήρου με αποτέλεσμα την αποσύνδεση του σκυροδέματος, η οποία «σπάει» την συνέχεια επιφάνειας μειώνοντας την μηχανική αντοχή.

Αποκατάσταση Φθαρμένου Οπλισμένου Σκυροδέματος

Μετά την οξείδωση του οπλισμού είναι πιθανό το τμήμα του σκυροδέματος που καλύπτει το χάλυβα να απαγκιστρωθεί τελείως από το υπόλοιπο της δομής. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποκατασταθεί η επιφάνεια, να εφαρμοστεί μια κατάλληλη επεξεργασία αποκατάστασης και προστασίας των ράβδων και αποκατάστασης του ελλείποντος τμήματος του σκυροδέματος, χρησιμοποιώντας προϊόντα με επαρκή μηχανική αντοχή.

Προτεινόμενες Λύσεις

Για την επισκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να ελεγχθούν: (α) οι διαμήκεις και οι εγκάρσιοι οπλισμοί που παρουσιάζουν οξείδωση καθώς και η απώλεια της αρχικής τους διατομής και (β) η δομή του σκυροδέματος.

Γενικά προτείνονται τα παρακάτω βήματα, τα οποία περιγράφουν συνοπτικά την ενδεικνυόμενη διαδικασία:

  1. Απομάκρυνση όλων των αποσαθρωμένων τμημάτων σκυροδέματος και πλήρης αποκάλυψη των διαβρωμένων οπλισμών καθώς και ο καθαρισμός τους για την απομάκρυνση της σκουριάς ( με μηχανικά μέσα ή με την χρήση ειδικών καθαριστικών σκουριάς).
  2. Επίστρωση στρώματος κονιάματος αντιδιαβρωτικής προστασίας στους οπλισμούς που έχουν παρουσιάσει οξείδωση αλλά και στις προσκείμενες επιφάνειες σκυροδέματος.
  3. Εφαρμογή κονιάματος επισκευής οπλισμένου σκυροδέματος σε κατάλληλο πάχος για την αποκατάσταση του αποσαθρωμένου σκυροδέματος και εφαρμογή λεπτόκοκκου κονιάματος φινιρίσματος για προστασία, εξομάλυνση και φινίρισμα.

Η προτεινόμενη οριστική λύση πρέπει να είναι κατάλληλη για σεισμικές περιοχές, με υψηλή χημική και μηχανική αντοχή, δημιουργώντας μια τελική επιφάνεια λεία, χωρίς ρωγμές για την περαιτέρω κάλυψη και χρωματισμό αυτής.

Επίσης θα μπορούσε να εφαρμοστεί προστατευτική επίστρωση αδιαβροχοποίησης με την χρήση ειδικών τσιμεντοειδών – στεγανωτικών προϊόντων.

Απώλειες Θερμότητας

Η υλοποίηση κάθε είδους δομής πρέπει να έχει ως τελικό στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας κτιρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν ένα υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον. Η θερμική άνεση των εσωτερικών χώρων μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή θερμομόνωση και την μείωση των απωλειών θερμότητας.

Η θερμότητα στην πραγματικότητα κινείται από τις περιοχές με υψηλή θερμοκρασία στις περιοχές με χαμηλότερη. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ζέστη μέσα στα σπίτια μας τείνει να κινηθεί προς τα έξω, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τείνει να κινείται προς τα μέσα.

Μια κακή θερμική μόνωση μπορεί να προκαλέσει :

-το σχηματισμό υγρασίας και μούχλας στους τοίχους.

-πτώση στην επιφανειακή θερμοκρασία των τοιχωμάτων.

-πτώση της θερμοκρασίας στον περιβάλλοντα χώρο.

-μείωση της άνεσης διαβίωσης στο εσωτερικό των δωματίων.

-αύξηση του κόστους θέρμανσης στα δωμάτια κλπ.

Οι απώλειες θερμότητας μπορούν να επιβραδυνθούν και να ελεγχθούν με την χρήση κατάλληλων μονωτικών υλικών, που χάρη στα χαρακτηριστικά τους δεν επιτρέπουν την διασπορά θερμότητας, επιτρέποντας μια σταθερή θερμοκρασία και άνεση στη διαβίωση.

Μια καλή θερμομόνωση επιτρέπει μια σημαντική εξοικονόμηση κόστους για κλιματισμό και δημιουργεί ένα περιβάλλον με μεγαλύτερη άνεση και αίσθηση καλής διαβίωσης.

Προτεινόμενες Λύσεις

Σήμερα υπάρχουν πολλές λύσεις, είτε με πάνελ, είτε με θερμοσοβάδες, που μπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της θερμομόνωσης, σε εξωτερικές και σε εσωτερικές επιφάνειες.

Υπάρχουν όμως μια σειρά από πλεονεκτήματα που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη στην επιλογή πρώτα του συστήματος (πάνελ ή θερμοσοβά) και δεύτερο στον τύπο αυτού.
Η επιλογή θα πρέπει να γίνει βάσει του χώρου εφαρμογής (τοιχοποιία χωρίς εμπόδια, εύκολα προσβάσιμη κλπ), το διαθέσιμο πάχος της εφαρμογής, τον τύπο της επιφανείας (τούβλο, υφιστάμενο σοβά κλπ), αν η κατασκευή είναι νέα ή παλαιά, αν επιθυμεί και ηχομόνωση ταυτόχρονα με την θερμομόνωση, το χρόνο υλοποίησης και το πιο σημαντικό, το συνολικό κόστος της θερμομόνωσης.

Η λύση που η EM4C προτείνει στηρίζεται στην χρήση θερμοσοβάδων (με ρινίσματα φελλού ή κόκκων διογκωμένου πολυεστέρα) ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, γιατί είναι πολύ αποτελεσματική, εύκολη στην εφαρμογή, γρήγορη, απλή, χωρίς προβλήματα θερμογεφυρών και κυρίως οικονομική.

Ενθυλάκωση Ινών Αμίαντου

Ο αμίαντος είναι ένα ορυκτό υλικό που χαρακτηρίζεται από ινώδη δομή ο οποίος, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, είχε συχνά χρησιμοποιηθεί στην οικοδομική βιομηχανία λόγω της υψηλής μηχανικής αντοχής του και των χημικών του ιδιοτήτων. Οι ίνες αμίαντου είναι εξαιρετικά λεπτές, μέχρι 1300 φορές μικρότερες από μια ανθρώπινη τρίχα , έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά ασταθείς και εύκολα εισπνεόμενες.

Λόγω καρκινογένεσης εξαιτίας των ινών αμίαντου, η χρήση του έχει τεθεί εκτός νόμου. Η νομοθεσία έχει καθορίσει τους όρους και τις διαδικασίες για την αφαίρεση του και τη διάθεση των αδρανών του που εξακολουθούν να υπάρχουν σε κτίρια.

Σήμερα υπάρχουν συστήματα ενθυλάκωσης του αμίαντου που αποτελούνται από ρητίνες και επιχρίσματα, μπορούν να καλύψουν εντελώς την επιφάνεια του, να τον συμπυκνώσουν και να εμποδίσουν τελείως την διασπορά των ινών του στον αέρα.

Προτεινόμενες Λύσεις

Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί εγκλεισμού αμίαντου και εξουδετέρωσής του έχει τρεις (3) τύπους μόνιμων μορφών ενθυλάκωσης των επιφανειών του:

-Τύπος Α: ενθυλάκωση των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών.

-Τύπος Β: ενθυλάκωση των εκτεθειμένων εσωτερικών επιφανειών.

-Τύπος Γ: ενθυλάκωση των μη ορατών επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών, για την εφαρμογή άλλων παρεμβάσεων.

Τα συστήματα ενθυλάκωσης περιλαμβάνουν:

(α) την αρχική εφαρμογή ενός υλικού εμποτισμού, για να καλύψει την ινώδη μήτρα της επιφάνειας του αμίαντου και να δημιουργήσει μια απαραίτητη γέφυρα πρόσφυσης για το υλικό εγκλεισμού και

(β) την εφαρμογή του υλικού εγκλεισμού, για την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας εφαρμογής και την πρόληψη της διασποράς των ινών αμιάντου στο περιβάλλον.

Το προτεινόμενο σύστημα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI 10686 και έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

-Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

-Δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

-Άριστα αποτελέσματα εδραίωσης και ενσωμάτωσης ινών αμιάντου.

-Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε όλους τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

-Αδιάβροχο, με εξαιρετική ελαστικότητα τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές θερμοκρασίες.

-Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Προβλήματα Ασφαλτόπανων Στεγανοποίησης

Οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι αναμφισβήτητα μία ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για τη στεγανοποίηση σε θετική υδροπίεση τόσο σε στέγες όσο και σε άλλες δομές των κατασκευών. Παρόλο που χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος και μεγάλη ευελιξία, οι ασφαλτικές μεμβράνες έχουν πολλά προβλήματα τα οποία, μακροπρόθεσμα, μπορεί να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της στεγάνωσης.

Οι ασφαλτικές μεμβράνες χαρακτηρίζονται από την χαμηλή και περιορισμένη αντίσταση στην κυκλοφορία πεζών, πολύ μικρή ελαστικότητα (ανεξάρτητα από την θερμοκρασία περιβάλλοντος), πρόωρη φθορά σε περίπτωση άμεσης έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία, και σε συνάρτηση με το μαύρο χρώμα τους, προκαλεί συχνά υπερθέρμανση του στρώματος μόνωσης με επακόλουθη ρωγμή της ή ακόμη και διαχωρισμό από το υπόστρωμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προκατασκευασμένα υλικά καθίσταται προβληματική η χρήση τους για την αντιμετώπιση των κρίσιμων σημείων, όπως οι κάθετες και οριζόντιες αρθρώσεις και γωνίες, αρμοί διαστολής, στεγάνωση περιοχών πλησίον καμινάδων ή οπών εξαερισμού κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αυτές οι μεμβράνες ασφάλτου πρέπει να μοντελοποιούνται, με υψηλό κίνδυνο αστοχίας λόγω της περιορισμένης ελαστικότητας του υλικού και με σημαντική αύξηση του χρόνου εργασίας.

Ένα άλλο πρόβλημα με τα ασφαλτόπανα είναι η μεγάλη πιθανότητα να γίνουν λάθη κατά την τοποθέτηση. Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «φλόγωσης» του υλικού αρκεί μόνο ένα σημείο όπου η μεμβράνη δεν είναι πλήρως τεντωμένη και σταθερή για να δημιουργήσει μια ασυνέχεια στο μονωτικό στρώμα. Αυτές οι ασυνέχειες δημιουργούν, αναπόφευκτα, σημεία με εύκολη πρόσβαση στο νερό.

Οι ασφαλτικές μεμβράνες δεν είναι υλικά φιλικά προς το περιβάλλον λόγω των πρώτων υλών κατασκευής τους. Η παρουσία ελαίων και γράσων που χαρακτηρίζει την πολυμερή μήτρα των μεμβρανών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί η ορθή γέφυρα αγκύρωσης (τόσο της χημικής όσο και μηχανικής), ειδικά αν χρησιμοποιούνται υλικά με ακρυλικές ρητίνες ή πολυουρεθάνη. Ως εκ τούτου, και ως επί το πλείστον σε έργα αναβάθμισης, οι μεμβράνες αφαιρούνται εξ ολοκλήρου δημιουργώντας επικίνδυνα απόβλητα.

Προτεινόμενες Λύσεις

Λύσεις χωρίς την αφαίρεση των υφιστάμενων ασφαλτόπανων με την εφαρμογή προστατευτικής επικάλυψης:

Με σκοπό την στεγανοποίηση και την αύξηση της αντοχής των ασφαλτικών μεμβρανών, εφαρμόζεται μια προστατευτική επικάλυψη ειδικά σχεδιασμένη για να εξασφαλίσει την σωστή πρόσφυση. Στη συνέχεια η επιφάνεια επικαλύπτεται με το υλικό που έχουμε επιλέξει.

Επίσης, πέραν της στεγανοποίησης, είναι δυνατόν, με την χρήση ειδικών ρητινών να καλυφθεί όλη η επιφάνεια της μεμβράνης προστατεύοντάς την από την υπεριώδη ακτινοβολία, δίνοντας την δυνατότητα δραματικής μείωσης της θερμοκρασίας των ασφαλτικών μεμβρανών με αποτέλεσμα την αύξηση της «διάρκειας ζωής» της στεγανοποίησης αλλά και την μείωση της θερμότητας που μεταδίδεται από το δώμα προς τους χώρους της κατασκευής (λιγότερη χρήση air-condition).

Προβλήματα Σκουριάς

Η σκουριά είναι μια χημική ένωση, με κοκκινωπό -καφέ χρώμα, που σχηματίζεται σε επιφάνειες σιδήρου και οφείλεται στην επαφή αυτών και του οξυγόνου, στον αέρα ή το νερό. Η χημική αντίδραση που έχει διαμορφωθεί προκαλεί τη σταδιακή επιδείνωση της επιφάνειας του σιδήρου μέχρι την πλήρη αποσύνθεσή του.

Η σκουριά, χωρίς να εξετάζεται η αισθητική της επίδραση, δημιουργεί επίσης άμεσες δαπάνες για τη συντήρηση των επιφανειών σιδήρου και το έμμεσο κόστος λόγω της αδυναμίας λειτουργίας των εν λόγω περιοχών. Ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στον οπλισμό του σκυροδέματος με σημαντικές συνέπειες στην στατική επάρκεια των δομικών στοιχείων.

Για την αφαίρεση και την αποτροπή του σχηματισμού σκουριάς υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικού μετατροπέα σκουριάς και η ενθυλάκωση της επιφάνειας μέσω κατάλληλου προστατευτικού υλικού (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου).

Προτεινόμενες Λύσεις

Η χρήση ειδικού διαλύματος επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωση των οξειδωμένων σωματιδίων (σκουριά). Το διάλυμα είναι σε θέση να σπάσει το δεσμό της χημικής αντίδρασης του σιδήρου με το οξυγόνου και να «παγιδεύσει» τα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για την εξάπλωση της σκουριάς, εμποδίζοντας έτσι νέο σχηματισμό.

Μετά τον καθαρισμό της επιφανείας του σιδήρου η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί, για την μόνιμη προστασία από το οξυγόνο ή το νερό, με:

  1. Αντιδιαβρωτική βαφή (δύο συστατικών), η οποία, με πάχος μόλις 2 mm, δημιουργεί ένα αδιαπέραστο και αποτελεσματικό φραγμό σε οξυγόνο και νερό.
  2. Αναστολέα διάβρωσης, με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε τον οπλισμό των κατασκευών πριν την τοποθέτηση επισκευαστικού κονιάματος.
Προβλήματα Υγρομόνωσης

Η διήθηση του νερού είναι ένα από τα κύρια πρόβλημα στον κλάδο των κατασκευών. Γενικά προκαλείται από την επιδείνωση μιας επιφάνειας, η οποία κατά συνέπεια χάνει την ικανότητα στεγανοποίησής της ή από την αποτυχία στεγανοποίησης της επιφάνειας κατά την φάση κατασκευής. Οι συνέπειες της διείσδυσης του νερού μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα από απλά προβλήματα όπως τον σχηματισμό κηλίδων και ραβδώσεων καθώς και μούχλας ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και κατά συνέπεια την επιτάχυνση της διαδικασίας αποσύνθεσης των οικοδομικών υλικών.

Ο σχεδιασμός και η επιλογή της βέλτιστης λύσης για την στεγανοποίηση της επιφάνειας αποτελεί βασικό στοιχείο για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία των κτιρίων, μειώνοντας στο ελάχιστο την απαιτούμενη συντήρηση.

Μια πρώτη και σημαντική διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων της στεγανοποίησης είναι ο διαχωρισμός των προβλημάτων που αφορούν θετική υδροπίεση με αυτών της αρνητικής:

Στεγανοποίηση με θετική υδροπίεση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που λειτουργούν με βάση την επιφάνεια σε άμεση επαφή με τη διείσδυση του νερού. Αυτό το είδος της στεγανοποίησης αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της απορρόφησης του νερού από το σύνολο της δομής. Πρακτικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι η στεγανοποίηση σε βεράντες και μπαλκόνια, στέγες , τοίχους πριν από επιχωματώσεις, δεξαμενές υγρών, πισίνες κλπ.

Στεγανοποίηση με αρνητική υδροπίεση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες η επιφάνεια δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τη διείσδυση και είναι συνεπώς απαραίτητο να στεγανοποιηθεί η επιφάνεια επί της οποίας συμβαίνει διείσδυση εμποδίζοντας τη διαρροή νερού ή υγρασίας. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι η στεγανοποίηση σε υπόγεια και κελάρια, σε τοίχους σε επαφή με το έδαφος κλπ.

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι μια στεγανοποίηση με θετική υδροπίεση επιτρέπει την προστασία στο σύνολο της δομής, ενώ η στεγανοποίηση σε αρνητική πίεση μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή του νερού ή υγρασίας, αλλά δεν εμποδίζει την φθορά της δομής που απορροφά το νερό.

Προτεινόμενες Λύσεις

Στεγανοποίηση Θετικής Υδροπίεσης

Η στεγανοποίηση σε θετική ώθηση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός στρώματος από αδιάβροχο υλικό και εφαρμόζεται απευθείας επί της επιφανείας που πρέπει να στεγανοποιηθεί, είτε επίπεδη, επικλινής ή κατακόρυφη. Ανεξάρτητα από την ικανότητα στεγανοποίησης του υλικού που απαιτείται, η δημιουργία επαρκών ροών για τη σωστή αποστράγγιση του νερού είναι απολύτως απαραίτητη.

Ειδικά στην περίπτωση των ιδιαίτερα μεγάλων περιοχών παρέμβασης, ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι αναμφίβολα η ελαστικότητα της στρώσης στεγανοποίησης που πρέπει να επιτευχθεί. Μια ελαστική στεγανωτική στρώση θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις κινήσεις διαστολής, χωρίς βλάβες ή ρωγμές, που αναπόφευκτα θα επιτρέψουν στο νερό να διαρρεύσει.

Μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η συνέχεια του στρώματος στεγανοποίησης. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες που βασίζονται στην χρήση ασφαλτόπανων με πολλές επικαλύψεις και αρθρώσεις, λόγω της δύσκολης εφαρμογής τους καθώς και της μεγάλης φθοράς από τα φαινόμενα ψύξης – θέρμανσης, έχουν σημαντικά προβλήματα αποκόλλησης συνδέσεων και διείσδυσης του νερού.

Η ευκολία εφαρμογής ενός υλικού στεγανοποίησης ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σφάλματος από τον εφαρμοστή συμβάλλοντας στην επιτυχία του τελικού αποτελέσματος.

Προτεινόμενες Λύσεις

Τα προϊόντα στεγανοποίησης θετικής υδροπίεσης χαρακτηρίζονται από την ευκολία της χρήσης (με βούρτσα ή ρολό) και την υψηλή ελαστικότητα της στρώσης λόγω της υψηλής ποσότητας ρητίνης, σε σύγκριση με το τσιμεντοειδές. Για κάθε εφαρμογή υπάρχουν τα αντίστοιχα υλικά με σκοπό την σωστότερη και οικονομικότερη λύση.

Στεγανοποίηση Αρνητική Υδροπίεσης

Συχνά η διείσδυση νερού δεν μπορεί να λυθεί ενεργώντας απευθείας επί της επιφανείας της οποίας η διήθηση λαμβάνει χώρα, αλλά μόνο από την επιφάνεια όπου εμφανίζονται οι επιπτώσεις πχ. με τη μορφή κηλίδων και ραβδώσεων της υγρασίας, ή την εισροή νερού όπως σε κελάρια, υπόγεια, ασανσέρ, τοίχους, πατώματα κλπ.

Προτεινόμενες Λύσεις

Το υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποιήσεις αρνητικής υδροπίεσης πρέπει να έχει εκτός από την ικανότητα στεγανοποίησης, πολύ υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Το προϊόν στεγανοποίησης αρνητικής υδροπίεσης πρέπει να δημιουργεί ένα συνεχές και ομοιόμορφο στρώμα στεγανοποίησης. Η υψηλή του πρόσφυση αλλά και η εύκολη εφαρμογή του με ρολό του επιτρέπει την χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές μέχρι πάχος 5 mm, ανάλογα με της ανάγκες της εφαρμογής.

Στεγανοποίηση Αρμών – Ρωγμών

Για την επιτυχία της στεγανοποίησης πρέπει να εξασφαλιστεί η αδιαβροχοποίηση των κρίσιμων σημείων όπως κάθετοι και οριζόντιοι αρμοί, αρμοί διαστολής και ρωγμές που υπάρχει η πιθανότητα διήθησης του νερού και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να σφραγίζονται με τη μέγιστη φροντίδα και προσοχή.

Προτεινόμενες Λύσεις

Η στεγανοποίηση θα πρέπει αν είναι ισχυρή και ανθεκτική και να έχει την δυνατότητα εύκολης πλήρωσης καθώς και αντίστασης στις υπεριώδεις ακτίνες και τις καιρικές συνθήκες, με την χρήση κατάλληλων σφραγιστικών ράβδων και ταινιών (ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής).

Ρωγμές – Σπασίματα Σκυροδέματος

Επαγγελματικά ή Ιδιωτικά Δάπεδα από Τσιμέντο – Φρεάτια

Τα δάπεδα τσιμέντου συναντώνται κυρίως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ, όπου συχνά υπάρχουν προβλήματα αποκόλλησης, σπασίματα, λακκούβες κ.α. Αυτές οι βλάβες δεν αφορούν μόνο την εμφάνιση του δαπέδου αλλά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και την ορθή και ασφαλή διέλευση οχημάτων, όπως περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα και φορτηγά, αλλά και την κίνηση των υπαλλήλων. Επίσης εάν δεν αντικατασταθούν άμεσα έχουν την τάση να αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς τις διαστάσεις τους και να εκτείνονται σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε τις ρωγμές των δαπέδων τσιμέντου στο αρχικό στάδιο, με υλικά τα οποία θα εξασφαλίσουν υψηλή μηχανική αντοχή ακόμη και με λεπτά πάχη, προκειμένου να αποκατασταθεί με σωστό τρόπο η συνέχεια της επιφάνειας, επιτρέποντας τη διέλευση ατόμων και οχημάτων.

Μια άλλη σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια παρέμβαση αυτού του είδους είναι ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή και η ευκολία της εφαρμογής των υλικών ώστε να αποφευχθεί κάθε διακοπή των δραστηριοτήτων της εργασίας και της παραγωγής.

Προτεινόμενες Λύσεις

  1. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση ενός ταχύπικτου θυξοτροπικού τσιμεντοειδούς υλικού υψηλής αντοχής μπορεί να δώσει άμεση και αποτελεσματική λύση μέσα σε 15 έως 30 λεπτά. Σε προβλήματα που αφορούν φρεάτια, υδρορροές και γενικά μεταλλικά στοιχεία σε κατασκευές από τσιμέντο ή άσφαλτο, η χρήση ειδικών επισκευαστικών υλικών μπορούν να δώσουν μακροχρόνιες λύσεις.
  2. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται πολύ καλή πρόσφυση, αντοχή σε χημικά, λάδια, νερό κλπ, καθώς και όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση οχημάτων, τα υλικά επισκευής πρέπει να είναι ειδικά συστήματα πλήρωσης και αποκατάστασης.
  3. Για την αποκατάσταση ρωγμών υπάρχουν κατάλληλα, εποξειδικά κυρίως, υλικά σφράγισης ανάλογα με το μέγεθος και το βάθος της ρωγμής.
Συμπυκνώσεις Υγρασίας – Μούχλας

Οι Συμπυκνώσεις προκαλούνται από την σχετική υγρασία μέσα σε ένα χώρο (δωμάτιο, ντουλάπες κλπ) όταν έρχονται σε επαφή με ψυχρές επιφάνειες, κυρίως σε τοιχώματα που δεν είναι μονωμένα και υπάρχουν «θερμογέφυρες» οπότε οι υδρατμοί υγροποιούνται και οι επιφάνειες υγραίνονται δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για:

1.μούχλα ή «άνθηση»

2.ξεφλούδισμα του χρώματος, γύψου και σοβά

3.οσμές και συνθήκες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία


Συμπύκνωσης Υδρατμών
Η συμπύκνωση υγρασίας στους τοίχους και στα περιμετρικά τοιχώματα οφείλεται στη χαμηλότερη θερμοκρασία αυτών από το περιβάλλον, με αποτέλεσμα ο ατμός που έρχεται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια να υγροποιείται και να διαποτίζει τον τοίχο.Σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει σε ένα μη – απορροφητικό υποστρώματα, όπως ένα κεραμικό πλακίδιο, η υγρασία δεν διεισδύει στον τοίχο. Αλλά αν αυτό το φαινόμενο είναι σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μικρό βαθμό απορροφητικότητας, όπως ο σοβάς, ο τοίχος θα απορροφήσει την υγρασία.

Προτεινόμενες Λύσεις

«Θεραπεία» Συμπύκνωσης Υδρατμών σε Εσωτερικούς Τοίχους

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της συμπύκνωσης γίνεται με την επικάλυψη του τοίχου στα σημεία εμφάνισης υγρασίας ή μούχλας με μια ειδική φυσική μη απορροφητική βαφή μείωσης θερμικών γεφυρών (αύξηση της θερμοκρασίας στα ψυχρά σημεία της τοιχοποιίας). Η επικάλυψη πρέπει να είναι μέχρι 2 mm πάχος για να επιτρέπει την εύκολη επισκευή. Η εφαρμογή βελτιώνει την επιφανειακή θερμοκρασία 4 με 5 βαθμούς Κέλσιου, δημιουργώντας μια λευκή επιφάνεια που μπορεί να καλυφθεί από ένα παραδοσιακό χρώμα για εσωτερικούς χώρους.

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί δραστικά, ακόμη και να καταργήσει εντελώς, τη συμπύκνωση της υγρασίας στον τοίχο, εξαλείφοντας τη ρίζα την αιτία της δημιουργίας της υγρασίας με μια φυσική και όχι χημική λύση.

Η λύση αυτή έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

-Εύκολη, φτηνή και γρήγορη εφαρμογή που μπορεί να γίνει χωρίς την χρήση έμπειρου τεχνίτη.
-Η λευκή της επιφάνεια μπορεί να παραμείνει άβαφη ή να βαφτεί με την χρήση χρωμάτων με βάση το νερό.
-Την άμεση αναβάθμιση της υγιεινής σε χώρους διαβίωσης
-Την οριστική λύση με φυσικά υλικά χωρίς τοξικές ουσίες και διαλύτες.

Εάν το πρόβλημά σας δεν αναφέρεται σε αυτά που έχουμε ήδη καταγράψει,μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.