Περιγραφή

Περιγραφή

SYNTECH STOPAQ

ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΕΝΕΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Το SYNTECH STOPAQ είναι σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, μόνιμα ελαστικό που αυξάνει τον όγκο του κατά 10% όταν έρθει σε επαφή με το νερό. Χρησιμοποιείται για την στεγάνωση υπόγειων οπών μέσω των οποίων περνούν καλώδια σε τοιχοποιία. Η εφαρμογή γίνεται με ειδικό πιστόλι που εξωθεί το υλικό γύρω από τα καλώδια και στη συνέχεια τοποθετείται το θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα REPAR TIX G2.

Συσκευασία: 533ml/φυσίγγιο
Κατανάλωση: 2 φυσίγγια/dm3