Περιγραφή

Περιγραφή

STATI BARS

STAINLESS STEEL Bars FOR REPAIRS AND AID

STATI BARS are prestressed, made of stainless steel with a soft core and very hardened edges. Bar is tensioned by the whole length, unlike the traditional use of metal bars, and do not impose any additional tension on the building. Installation of anchor and ties is very friendly to the masonry, literally „invisible“ and with minimal disturbtion to normal to house operations. Most of the repairs being made from the outside of the building, extremely useful in preserved buildings and monuments. They are placed parallel and perpendicular to incisions or holes using special grouts that absorb local vibrations.They are used to reinforce, unify and fortify stonework and staple masonry cracks.

STATI Bars are available in 4.5, 6, 8, 10 and 12mm diameters in 10m rolls and 10cm to 150cm bars and 4.5mm for special monument welds.

Περιγραφή

Περιγραφή

STATI BAR

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Τα STATI Bar είναι προεντεταμένα βλήτρα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με μαλακό πυρήνα και πολύ σκληρές ακμές. Τα βλήτρα-σύνδεσμοι εντείνονται σε όλο το μήκος τους, σε αντίθεση με την παραδοσιακή χρήση μεταλλικών ράβδων, και δεν επιβάλλουν στο κτίριο πρόσθετη ένταση. Η τοποθέτησή τους σε τοιχοποιίες είναι πολύ απλή, κυριολεκτικά  “αόρατη” και με ελάχιστη έως μηδενική επιρροή στη φυσιογνωμία της κατασκευής, ιδιότητα εξαιρετικά χρήσιμη σε διατηρητέα κτήρια και μνημεία.  Τοποθετούνται παράλληλα και κάθετα σε τομές ή οπές με την χρήση ειδικών ενεμάτων που απορροφούν τοπικές δονήσεις. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση, ενοποίηση και περίδεση λιθοδομών και συρραφή ρωγμών τοιχοποιίας.

Τα STATI Bar  είναι διαθέσιμα σε διαμέτρους 4.5, 6, 8, 10 και 12mm σε ρολά των 10m και σε ράβδους από 10cm έως 150cm και σε 4,5mm για ειδικές συγκολλήσεις μνημείων.