Περιγραφή

Περιγραφή

PAVIFIX

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ      

Το PAVIFIX είναι ένα μη συρρικνούμενο εποξειδικό επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για την ταχεία επισκευή δαπέδων από σκυρόδεμα και πάχη από 2mm έως 40mm. Είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή του. Παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε τριβή και προστατεύει τις επιφάνειες από ατμοσφαιρική ρύπανση. Εφαρμόζεται σε βιομηχανικά δάπεδα, χώρους στάθμευσης και διαδρόμους από σκυρόδεμα.

Συσκευασία: 6kg/δοχεία (A+B)
Κατανάλωση: 2kg/m2/mm