Περιγραφή

Περιγραφή

OSMOSANA

ΦΥΣΙΚΟ ΟΣΜΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το OSMOSANA (φουντουκί) είναι ένα οσμωτικό επαλειφόμενο κονίαμα με βάση την υδραυλική ασβέστο για την αδιαβροχοποίηση των κάθετων επιφανειών σε τοιχοποιίες από πορώδη υλικά (τούβλα, φυσική πέτρα, αρμούς, σοβάδες), σε ιστορικά μνημεία και διατηρητέα κτίρια. Είναι οικολογικό προϊόν σύμφωνο με τις προδιαγραφές κατά UNI EN 998-1.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 4kg/m2  (30% νερό/σάκο)