ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Brand: ROMFRACHT
Περιγραφή

Περιγραφή

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Οι ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ εφαρμόζονται στο σκυρόδεμα ή σε κονιάματα με σκοπό να βελτιώσουν την αντοχή σε κύκλους ψύξης-απόψυξης, αντοχή σε φωτιά, μείωση ρηγματώσεων και συρρίκνωσης ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε αλκαλικά και άλλα μη χλωριούχα χημικά.

SINGLE
Χρησιμοποιούνται στη διάστρωση σκυροδέματος, σε προκατασκευασμένα στοιχεία και κονιάματα για τη μείωση ρωγμών βάσει του ΕΝ 14889-2.

NEΤ
Χρησιμοποιούνται στη διάστρωση σκυροδέματος, σε προκατασκευασμένα στοιχεία και ειδικές εφαρμογές από σκυρόδεμα για τη μείωση των ρωγμών και της συρρίκνωσης.

STRENGTH
Είναι πολυμερείς macro-ίνες οπλισμού που βελτιώνουν την αντίσταση σε κάμψη, την αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη του σκυροδέματος. Χρησιμοποιούνται σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, σε εφαρμογές εκτοξευμένου σκυρόδεματος και όπου απαιτείται συμπληρωματική ενίσχυση.