Περιγραφή

Περιγραφή

HYGROLAB

ΦΟΡΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ

Το HYDROLAB από την MELONCELLI είναι ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο φορητό εργαστήριο που βοηθά στην ανάλυση και την διάγνωση των υλικών (επιχρίσματα, αρμολογήματα, σοβάδες) που υπάρχουν σε κτίρια (κυρίως παλαιά και διατηρητέα) που έχουν προβλήματα ανοδικής υγρασίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ειδικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει όλες τις λειτουργίες. Ο χειριστής λοιπόν μπορεί βήμα προς βήμα να πραγματοποιήσει χημικές και φυσικές δοκιμές ώστε να λάβει σωστά και αντικειμενικά αποτελέσματα για υγρασία και ποσότητα υδατοδιαλυτών αλάτων στα κονιάματα. Τα αποτελέσματα αυτά, βοηθούν τους μηχανικούς να προσεγγίσουν καλύτερα το πρόβλημα και να δώσουν την καλύτερη δυνατή επιστημονική λύση.