Περιγραφή

Περιγραφή

HYDROFLEX PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ

Το HYDROFLEX PRIMER είναι ένα αστάρι προετοιμασίας επιφανειών για την εφαρμογή υλικών επιστρώσεων και προστασίας τύπου HydroFlex. Καθαρίζει και προετοιμάζει την επιφάνεια υποστρώματος εξασφαλίζοντας υψηλή πρόσφυση. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.

Συσκευασία: 1lt/δοχείο
Κατανάλωση: : 200m²/1lt