Περιγραφή

Περιγραφή

HYDROFLEX 21

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

Το HYDROFLEX 21 είναι ένα εποξειδικό υλικό, δύο συστατικών, υψηλής αντοχής που χρησιμοποιείται σε εργασίες συγκόλλησης και επισκευής με θιξοτροπική σύσταση ειδικά σχεδιασμένο επίσης και για τη συγκόλληση ταινιών διαστολής TPE που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση αρμών διαστολής σε οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές.

Συσκευασία: 5kg/δοχείο (Α+Β)
Κατανάλωση: 0,7kg/m (για την επικόλληση 1 m ταινίας HYDROGLEX TPE 20cm)