Περιγραφή

Περιγραφή

GLASSTEX GR 120 KC

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΑ

To GLASSTEX GR 120 KC είναι ένα λευκό, πορτοκαλί ή μπλε υαλόπλεγμα για γυψοσανίδες και σοβάδες κατασκευασμένο από ίνες από γυαλί Ε και προστασία επικάλυψης αντι-αλκαλίων ίσο περίπου με το 10% του συνολικού βάρους. Το δίχτυ έχει βάρος ακατέργαστου υφάσματος ίσο με 110g/m2 και συνολικό βάρος ίσο με 120g/m2 (με ανοχή 5%) με μέγεθος οπών ίσο με 11 x 11 mm. Το GT 120 KC πρέπει να τοποθετηθεί στο στρώμα γύψου ή κονιάματος για να απορροφήσει και να αναδιανείμει ομοιόμορφα τις μηχανικές καταπονήσεις και τη θερμική διαστολή, αποφεύγοντας έτσι τις ρωγμές στην πρόσοψη.

Συσκευασία: 50m/ρολό (πλάτος 25, 33 και 50cm)

Περιγραφή

Περιγραφή

GLASSTEX GR 120 KC

GLASS-FIBRE REINFORCING MESH WITH ANTI-ALKALI TREATMENT

GLASSTEX GR 120 KC is a white, orange or blue plaster fiberglass mesh, made with E glass fibers and with anti-alkali sizing equal to about 10% of the total weight. The net has a weight of the raw fabric equal to 110g/m2 and a total weight equal to 120g/m2 (with a tolerance of 5%), having the mesh size equal to 11 x 11 mm. GT 120 KC must be placed in the plaster layer in order to uniformly absorb and redistribute mechanical stresses and thermal expansion, thus avoiding cracks or micro cracks in the facade. Also available in rolls with heights of 25 cm, 33 cm and 50 cm.

Packaging: 50m/roll (width 25, 33 and 50cm)