Περιγραφή

Περιγραφή

DIAJOINT

ΥΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΩΝ

Το Diajoint είναι ένα υδρόφιλο υλικό από μπεντονίτη (χωρίς τοξικές ουσίες) για την στεγανοποίηση αρμών μέσω της χύτευσής του στο σκυρόδεμα ή την τοποθέτησή του σε αρμούς προκατασκευασμένων στοιχείων. Αποτελείται κατά 75% από μπεντονίτη νατρίου και 25% από οργανικό συνδετικό υλικό. Όταν τοποθετηθεί στο σκυρόδεμα αυξάνει τον όγκο του και σφραγίζει τυχόν κενά δημιουργώντας την απαιτούμενη στεγάνωση για μια ενδεχόμενη διείσδυση νερού από την εξωτερική επιφάνεια. Χαρακτηρίζεται από καλή πλαστικότητα, άριστη ικανότητα διόγκωσης στο νερό, που εξασφαλίζει την υδραυλική στεγανότητα των δομικών στοιχείων, εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, κατάλληλο για εφαρμογές με πόσιμο νερό.

Συσκευασία: ρολό 5m
Κατανάλωση: 1m/m