Περιγραφή

Περιγραφή

CALCE FRESH

Υ∆ΡΟ-ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΗ

Το CALCE FRESH είναι ένα διαπνέον υδρο-ελαιοαπωθητικό προστατευτικό υλικό αντιρρυπαντικής δράσης µε βάση φθοριοπολυµερή σε υδατικό διάλυµα που εφαρµόζεται σε σοβάδες και επιχρίσµατα µε βάση τον ασβέστη. ∆εν αλλοιώνει τα χρωματικά χαρακτηριστικά των υλικών και τη διαπνοής τους και είναι ανθεκτικό στο αλκαλικό pH. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε U.V. ακτίνες.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 5-10m2/lt