Περιγραφή

Περιγραφή

C.W.C. STOP CONDENSE

ANTI-MOLD AND ANTI-CONDENSATION PAINT FOR COLD AND WRONGLY INSULATED SURFACES.

 

C.W.C. STOP CONDENSE (white coating) is latex-based, with particular mineral powders that, thanks to their insulating features, keeps the surfaces warmer, eliminating any thermal bridge. There is a +5°C difference between a surface treated with C.W.C. – Stop Condense and the one treated with a traditional paint. These extra heat degrees also prevent the air from condensing onto the wall, even if there is a relative humidity inside the room (up to 90%), eliminating in this way the formation of condense and therefore also mold.

Packaging: 0,75 & 5lt can
Consumption: 0,375 lt/m² (25 % water)

Περιγραφή

Περιγραφή

C.W.C. STOP CONDENSE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ

Το C.W.C. STOP CONDENSE (λευκό) είναι ένα καινοτόμο επίχρισμα ενός συστατικού, με βάση ειδικά φυσικά ανόργανα πρόσμικτα. Χάρη στα μονωτικά χαρακτηριστικά του διατηρεί τις επιφάνειες θερμότερες κλείνοντας τις θερμογέφυρες. Η επιφάνεια εφαρμογής έχει μια αύξηση θερμοκρασίας κατά 5°C με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει τη συμπύκνωση των υδρατμών και τη δημιουργία της μούχλας ακόμη και αν υπάρχει μια σχετική υγρασία στο εσωτερικό του δωματίου (έως 90%), δημιουργώντας μια σωστή θερμική επιφάνεια για υγιεινή και ευχάριστη διαβίωση.

Συσκευασία: 0,75 & 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,375 lt/m² (25 % νερό/δοχείο)