Περιγραφή

Περιγραφή

BASICO

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ

Το BASICO (διαφανές) είναι ένα συµπυκνωµένο αλκαλικό καθαριστικό, µε διαλύτες σε υδατικό διάλυµα, ειδικό για την απολίπανση και την αποκήρωση. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες τερακότα, τούβλα, φυσικές πέτρες και βιοµηχανικό σκυρόδεµα ενώ δεν εφαρµόζεται σε µέταλλα, λεπτές ή γυαλισµένες πέτρες και σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στα αλκάλια. Η επιφάνεια εφαρµογής πρέπει να είναι στεγνή και το προϊόν πρέπει να αραιωθεί κατ’ελάχιστον 20% ή ανάλογα µε τις ανάγκες της εφαρµογής. Αφήστε το αραιωµένο διάλυµα για 5 µε 10 λεπτά και βουρτσίστε µε βούρτσα. Στη συνέχεια καθαρίστε µε πανί, χαρτί ή επαγγελµατική σκούπα. Στην περίπτωση της αποκήρωσης, οποιοδήποτε άλλο υλικό πρέπει να αφαιρεθεί πρώτα και το προϊόν πρέπει να εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε ειδικό διαλύτη.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 10 – 20m2/lt