Περιγραφή

Περιγραφή

ATRIATHERMIKA FIBRAFACE

FIBER-REINFORCED ELASTOMERIC THERMAL INSULATION PAINT FOR EXTERIOR

ATRIATHERMIKA FIBRAFACE is a wall paint based on terpolyacrylic -elastomeric resins and thermoceramic microspheres, a product conceived and formulated to uniform (closes and seals the crazing and micro-cracks through the fibers), insulate (thermally isolate the surface) and make the elastomeric surface, the product after dried is hard, elastic, with a pleasant decorative aesthetic effect, maximum colorimetric resistance even on surfaces exposed to strong solar radiation. It can be applied at any surface in cement, wood, civil and industrial wall structures, prefabricated houses (in concrete), composite materials requiring a strong insulating action (using a prior priming).

Packaging: 13lt/can
Consumption: 0,4lt/m2

Περιγραφή

Περιγραφή

ATRIATHERMIKA FIBRAFACE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το ATRIATHERMIKA FIBRAFACE είναι ένα θερμομονωτικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους με ρητίνες τριπολυακρυλικού-ελαστομερούς βάσης και θερμοκεραμικές μικροσφαίρες, έχει σχεδιαστεί για μια  ομοιόμορφη (κλείνει και σφραγίζει τις μικρο-ρωγμές μέσω των ινών) θερμομονωτική (απομονώνει θερμικά την επιφάνεια) ελαστομερή επιφάνεια. Δημιουργεί ένα ευχάριστο διακοσμητικό αισθητικό αποτέλεσμα, με υψηλή χρωματική αντοχή ακόμα και σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως τσιμέντο, ξύλο, σοβά, επιχρίσματα καθώς και σύνθετα υλικά.

Συσκευασία: 13lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,4lt/m2