Εξειδικευμένα προϊόντα στη διάθεσή σας για την προστασία και την πρόληψη επιφανειών και υλικών, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων με διάφορες ιδιότητες και χαρακτηριστικά στα πρόσμικτα, κονιάματα, ενέματα και στόκους.
Ρωτήστε για τους τρόπους εφαρμογής και της χρήσης.

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

NHL 3.5   (χρώμα ανοιχτή ώχρα)

Κονίαμα φυσικής υδραυλικής άσβεστου για την παραγωγή φυσικών μειγμάτων τοιχοποιίας και σοβάδων που «αναπνέουν» και αντιστέκονται στα θειικά άλατα. Προορίζεται για επισκευές τοιχοποιίας ιστορικών ή διατηρητέων μνημείων. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

CALCESANA BLANCA (NHL 3.5 Λευκού χρώματος)

Κονίαμα φυσικής υδραυλικής άσβεστου για την παραγωγή φυσικών μειγμάτων τοιχοποιίας και σοβάδων που «αναπνέουν» και αντιστέκονται στα θειικά άλατα. Προορίζεται για επισκευές τοιχοποιίας ιστορικών ή διατηρητέων μνημείων. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

NHL 5.0   (χρώμα ανοιχτό φουντουκί)

Κονίαμα φυσικής υδραυλικής άσβεστου για τη παραγωγή φυσικών μειγμάτων  τοιχοποιίας και σοβάδων που «αναπνέουν» και αντιστέκονται στα θειικά άλατα, προορίζεται για επισκευές τοιχοποιίας ιστορικών ή διατηρητέων μνημείων. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

FL C2-NHL 2

Κονίαμα υδραυλικής άσβεστου. Προορίζεται για την κατασκευή φυσικών επιχρισμάτων, Ειδικό για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, διατηρητέων και παλαιών καθώς και για τα πράσινα κτίρια. ΣΥΣΚ. 25 ΛΙΤ.

ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ

Είναι ένα προϊόν με ποζολανικές ιδιότητες που δημιουργείται με θερμική ενεργοποίηση των αργίλων καολίνης (φρύξη σε ελεγχόμενη θερμοκρασία σε περιστροφικό κλίβανο) και επακόλουθη διαδικασία μικροπροίησης σε εξαιρετικά λεπτόκοκκο προϊόν. Είναι ένα αφυδροξυλιωμένο πυριτικό αργίλιο. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ποζολανικό πρόσθετο για σκυροδέματα, κονιάματα και επικαλύψεις από τσιμέντο ή ασβέστης του Πόρτλαντ.

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΩΧΡΑ

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, χρώματος ώχρα, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΕΣ ΑΜΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΩΝ

Χαλαζιακή άμμος 0,1 – 0,4mm 25kg/σάκο 7,50

Χαλαζιακή άμμος 0,2 – 0,8mm 25kg/σάκο 6,25

Χαλαζιακή άμμος ανοιχτόχρωμη 0,3 – 0,6mm (semi white) 25kg/σάκο 6,75

Χαλαζιακή άμμος σκουρόχρωμη 0,4 – 0,8mm 25kg/σάκο 8,75

Χαλαζιακή άμμος χρυσή – ξανθή 0,5 -1,0mm (yellow) 25kg/σάκο 6,75

BOND HG

Βελτιωτικό πρόσμικτο φυσικών κονιαμάτων με βάση πολυμερή ακρυλικά, προωθητές ενοποίησης, παράγοντες από-αερισμού και ειδικά πληρωτικά με υπερποζολανική αντιδραστικότητα. Χρησιμοποιείται σε φυσικά κονιάματα επιχρισμάτων και αρμολογημάτων για την βελτίωση της στεγανοποίησης, της πρόσφυσης και της προσκόλλησης. ΣΥΣΚ. 8 ΚΙΛ.

SANATROCK SA

Πρόσμικτο για θιξοτροπικά και συγκολλητικά μακροπορώδη κονιάματα. Έχει χρώμα ανοικτό γκρι με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο, καολίνη, πυριτικά αδρανή και  ίνες που προστίθεται σε καθαρή και επιλεγμένη άμμο κοκκομετρίας 2-3 mm.  Η σύσταση του κονιάματος είναι 19 kg SANATROCK SA, 35-40 kg άμμο και 11-13 lt νερό.  Χρησιμοποιείται για την δημιουργία  μακροπορώδων σοβάδων για την αντιμετώπιση της ανοδικής υγρασίας. Εφαρμόζεται σε ιστορικά κτήρια και μνημεία. ΣΥΣΚ. 15 ΚΙΛ.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ

Ρευστοποιητές ανάλογα με τις ανάγκες με τις ανάγκες του ενέματος.

ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGIA

Ειδικό πρόσμικτο για υδροχρώματα κατάλληλο για την αποτροπή ανάπτυξης της μούχλας και των αλγών στο φιλμ της βαφής.

ΕΝΕΜΑΤΑ

MIKROSANA

Είναι ένα φυσικό ένεμα χαμηλού ιξώδους  και πολύ υψηλής ρευστότητας, για την πλήρωση μικρορωγμών, κενών σε σοβάδες και επιχρίσματα καθώς και λεπτών αρμολογημάτων (7 Mpa). Η συγκολλητική του ικανότητα βασίζεται στην ενεργή αντίδραση φυσικής υδραυλικής ασβέστου και μικροπυρριτίου  σε συνδυασμό με λεπτόκοκκα αδρανή (<0,7mm) επιτρέποντας να διεισδύσει σε ρωγμές < 1,5 mm. Περιέχει φυσικές και τεχνητές ποζολάνες που επιτρέπουν την προοδευτική ενυδάτωση και σκλήρυνση πέραν των 28 ημερών ωρίμανσης. Είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα φυσικά κονιάματα, και προσφέρεται για την ενοποίηση ακόμη των έγχρωμων επιφανειών με την παρουσία τοιχογραφιών. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

SANAFLUENS

Ένεμα- κονίαμα για  ομογενοποίηση της τοιχοποιίας με υψηλή ρευστότητα με βάση τη φυσική  υδραυλική άσβεστο, τη φυσική ποζολάνη και ανθρακικά πρόσθετα, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και ανθεκτικό σε θειικά. Κατάλληλο για την ενίσχυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με αύξηση της θλιπτικής αντοχής (20 Mpa) και ομογενοποίηση της μάζας του. ΣΥΣΚ.25 ΚΙΛ.

ANCHORSANA FIX  

Κονίαμα με υδραυλικό ασβέστη. Κατάλληλο για τη στερέωση και αγκύρωση μεταλλικών συνδετήρων, ενθεμάτων και πλαισίων.  Τα ιδιαίτερα λεπτά συστατικά υλικά επιτρέπουν επαρκή αγκύρωση ακόμη και παρουσία μικρού χώρου μεταξύ οπών και συνδέσμων. Το προϊόν δεν περιέχει ρητίνες και διαλύτες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικούς χώρους. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

INTOSANA (M15)

Ινοπλισμένο κονίαμα με βάση την υδραυλική άσβεστο έτοιμο προς χρήση.  Προορίζεται για τη δημιουργία ισχυρών, ελαστικών αρμολογημάτων που διαπνέουν.  Εφαρμόζεται για την πλήρωση αρμών τοιχοποιίας από τούβλα ή λίθους. Χρησιμοποιείται και ως φυσικός ινοπλισμένος σοβάς. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

SANASTOF (M5) (χρώμα φουντουκί)

Μακροπορώδες επίχρισμα φινιρίσματος, συγκολλητικό κονίαμα εξομάλυνσης με βάση την υδραυλική άσβεστο όπως για το φινίρισμα έτσι   και για τη δημιουργία τελικής επιφάνειας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους ιστορικών μνημείων και άλλων κτιρίων. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

SANAZIEG

Ισχυρό συγκολλητικό κονίαμα για την πλήρωση αρμών τοιχοποιίας. Χρώμα  φουντουκί (23.7Mpa) με υψηλή διαπνοή με βάση την  υδραυλική άσβεστο, προορίζεται για βαθύ αρμολόγημα σε πέτρα και τούβλο. Χρησιμοποιείται σε οικολογικές παρεμβάσεις σε νεόδμητα και διατηρητέα κτίρια καθώς και ιστορικά μνημεία. Μπορεί να συνδυαστεί με γήινα χρώματα και διακοσμητικά αδρανή και είναι σύμφωνο με τα πρότυπα κατά UNI EN 998-1. ΣΥΣΚ. 25 ΚΙΛ.

POLYFILLA ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

Στόκος σε  μορφή σκόνης για τις ρωγμές και διατρήματα κατάλληλο για αντικείμενα που προορίζονται για εσωτερικούς χώρους. ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟ.

POLYFILLA ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στόκος σε  μορφή σκόνης για τις ρωγμές και διατρήματα κατάλληλο για αντικείμενα που προορίζονται για εξωτερικούς χώρους. ΣΥΣΚ. 1 ΚΙΛΟ.

ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

OSMOSANA

Φυσικό οσμωτικό επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο. Κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση των κάθετων επιφανειών σε τοιχοποιίες από πορώδη υλικά (τούβλα, φυσική πέτρα, αρμούς, σοβάδες),  όπως και σε ιστορικά μνημεία και διατηρητέα κτίρια. Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. ΣΥΣΚ.25 ΚΙΛ.