Περιγραφή

Περιγραφή

PROTECH WACT

ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το PROTECH WACT (χρώματα RAL) είναι ένα προστατευτικό  χρώμα με βάση ακρυλικά ελαστομερή σε υδατικό γαλάκτωμα, θερμοπλαστικά φθορισμένα πολυμερή, αδρανή υλικά, και  χρωματικά οξείδια. Είναι για τη προστασία και στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα ή εξωτερικών τοιχοποιιών, ενώ λειτουργεί αποτελεσματικά και σε αντίξοες συνθήκες όπως θαλάσσιο και ορεινό περιβάλλον.  Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς αστάρι σε δύο στρώσεις.

Συσκευασία: 22kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,35kg/m2 (20% νερό/δοχείο-1η στρώση, 5%  νερό/δοχείο-2η στρώση)