Περιγραφή

Περιγραφή

PRIMER PS30

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Το PRIMER PS30 είναι ένα αστάρι πολυουρεθάνης έτοιμο προς χρήση με υψηλές χημικές ιδιότητες αντίστασης. Η σκλήρυνση πραγματοποιείται μέσω πολυμερισμού με την υγρασία περιβάλλοντος. Εφαρμόζεται πριν την χρήση πολυουρεθανικών ρητινών.

Συσκευασία: Δοχεία 5/10/20kg
Κατανάλωση: 100 – 250 g/m2