Περιγραφή

Περιγραφή

PRIMER 500

ΑΣΤΑΡΙ  ΠΟΛΥΟΥΡΕΘAΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Το PRIMER 500 είναι ένα αστάρι πολυουρεθανικής βάσης, χαμηλού ιξώδους (υψηλής διαπερατότητας). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες από σκυρόδεμα πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών μεμβρανών (κορδονιών) και πολυουρεθανικών ρητινών, για την  πλήρωση αρμών ή ρωγμών.

Συσκευασία: 3 & 15kg/δοχείο