Περιγραφή

Περιγραφή

GEOGREEN

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ

Οι πράσινες στέγες, το σύστημα  GeoGreen χρησιμοποιείται για την δημιουργία πράσινων στεγών, οι οποιες  αποτελούνται από τα υλικά GeoTeknik (non-woven Geotextile filter), TekDrain (Drainage Board), IzoTeknik (non-woven Geotextile protector), TekDrain (Root Inhibitive Foil), Heat Insulation Panel και Water Insulation Material.