Περιγραφή

Περιγραφή

FLUID THERM

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το FLUID THERM (καφέ) είναι ένα διάλυμα για την βελτίωση της θερμικής αγωγιμότητας του σκυροδέματος με την δημιουργία μικροφυσαλίδων και την μείωση της περιεκτικότητας του ενέματος σε αέρα. Ταυτόχρονα βοηθά στην ροή (ως λιπαντικό) και στην συνοχή (ως μη διαχωριστικό) με αποτέλεσμα την πολλαπλή βελτίωση των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 2,5kg/m3