Περιγραφή

Περιγραφή

FLOOR VULKAN

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΑΛΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ

Το FLOOR VULKAN (γκρι) είναι ένα σκληρυντικό πρόσμικτο με βάση τον βασάλτη, το κορούνδιο, τον χαλαζία καθώς και υψηλής καθαριότητας πυριτική παιπάλη με υδραυλικά συνδετικά. Στηρίζεται στη ποζολανική αντίδραση της μετατροπής του ασβέστη σε σταθερό, αδιάλυτο πυριτικό ασβέστιο και χρησιμοποιείται στη κατασκευή τελικής στρώσης βιομηχανικών δαπέδων καθώς και σε αεροδρόμια, φράγματα και κανάλια.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 2kg/m2