Περιγραφή

Περιγραφή

FIREPROOF WOOD

ONE-COMPONENT LIQUID PAINT FOR FIRE PROTECTION

White liquid one-component coating for interiors which when applied to substrates or wooden panels, derived from wood or similar materials, allows you to achieve high performance reaction to fire (Euroclass A2 for wooden supports according to EN 13501-1). The Firepoof Wood creates a continuous layer that protects the substrate from the action of the flames.

Packaging: 25kg/plastic bucket
Consumption: 0,6kg/m2 (Two layers)

Περιγραφή

Περιγραφή

FIREPROOF WOOD

ΧΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το FIREPROOF WOOD (λευκό) είναι μίας υγρής μορφής επίστρωση ενός συστατικού. Η εφαρμογή του γίνεται σε εσωτερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε υποστρώματα ή ξύλινα πλαίσια από ξύλο ή από άλλα παρόμοια υλικά. Έχει υψηλή αντίδραση στη φωτιά (Euroclass A2 για ξύλινα στηρίγματα σύμφωνα με το EN 13501-1) και δημιουργεί ένα συνεχές στρώμα που προστατεύει το υπόστρωμα από τη δράση των φλογών.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,6kg/m2 (2 στρώσεις)