Περιγραφή

Περιγραφή

FIREPROOF WOOD

ΧΡΩΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το FIREPROOF WOOD (λευκό) είναι μίας υγρής μορφής επίστρωση ενός συστατικού. Η εφαρμογή του γίνεται σε εσωτερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε υποστρώματα ή ξύλινα πλαίσια από ξύλο ή από άλλα παρόμοια υλικά. Έχει υψηλή αντίδραση στη φωτιά (Euroclass A2 για ξύλινα στηρίγματα σύμφωνα με το EN 13501-1) και δημιουργεί ένα συνεχές στρώμα που προστατεύει το υπόστρωμα από τη δράση των φλογών.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,6kg/m2 (2 στρώσεις)