Περιγραφή

Περιγραφή

CURING AID

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Το CURING AID (γαλάζιο) είναι ένα προϊόν, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό γαλάκτωμα που εφαρμόζεται με ψεκασμό, στο νωπό σκυρόδεμα σχηματίζοντας μια ομοιόμορφη, σταθερή και ελαφρώς ελαστική μεμβράνη, η οποία είναι αδιαπέραστη από το νερό και τον αέρα. Με την εφαρμογή εμποδίζεται η ταχεία εξάτμιση του νερού από το μίγμα, εξασφαλίζεται η αποτελεσματική ωρίμανση, η οποία μειώνει σημαντικά τη δημιουργία μικρορωγμών και αυξάνει την τελική αντοχή του σκυροδέματος σε εφελκυσμό.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,25kg/m2