Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ST

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το CONSILEX ST (διαφανές) είναι ένα  φυσικό προϊόν διείσδυσης για την ενίσχυση  κατασκευών από φυσικούς και διακοσμητικούς λίθους και μάρμαρα ειδικό για ιστορικά κτίρια και μνημεία. Αποτελείται από αιθυλεστέρες  του πυριτικού οξέος σε διαλύτη, που αντιδρούν με την ατμοσφαιρική υγρασία. ΟΙ νέες ενώσεις δημιουργούν μια  σταθερή, συνδετική, επιφάνεια ανθεκτική στο νερό και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό υπό χαμηλή πίεση.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο – 10lt/δοχείο
Κατανάλωση: 1lt/m2