Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX SAN

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΑΝΑΛΚΑΛΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Το CONSILEX SAN (διαφανές) είναι ένα άχρωμο διάλυμα μεταλλικών στοιχείων για την επαναλκαλιοποίηση και την ενίσχυση της επιφάνειας υφιστάμενου σκυροδέματος. Εφαρμόζεται με εμποτισμό και αντιδρά με τα αλκάλια και με το νερό που υπάρχουν στο πορώδες των σκυροδεμάτων, κονιαμάτων και σοβάδων, σχηματίζοντας σταθερά πηκτώματα πυριτικών ενώσεων σφραγίζοντας τα τριχοειδή κενά του σκυροδέματος, δημιουργώντας μια επιφάνεια υψηλής πρόσφυσης (αστάρι).  Ιδανικό πριν την τοποθέτηση νέου σκυροδέματος.

Συσκευασία: 10kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,2kg/m2