Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX NO RUST

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το CONSILEX NO-RUST (κίτρινο) εφαρμόζεται με εμποτισμό για την επικάλυψη και την προστασία των μεταλλικών στοιχείων του οπλισμένου σκυροδέματος από διάβρωση,  σε βάθος έως 40mm εντός του σκυροδέματος. Είναι μη εύφλεκτο αντιδιαβρωτικό υγρό με βάση το νερό για όλους τους τύπους χάλυβα, δεν περιέχει νιτρικά άλατα ούτε διαλύτες, επιτρέποντας μια ταχεία και αποτελεσματική προστασία του μη εμφανούς οπλισμού.

Συσκευασία: 10kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,25kg/m2