Περιγραφή

Περιγραφή

ATRIASIL FOTOCATALITICA

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚO ΟΡΓΑΝΙΚO ΣΙΛΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το ATRIASIL FOTOCATALITICA είναι ένα χρώμα βασισμένο σε σιλανιωμένες ρητίνες τροποποιημένο σε υδατικό γαλάκτωμα με χρωστικές ουσίες και πληρωτικό σταθερό στο φως και στις καιρικές συνθήκες με φωτοκαταλυτική επίδραση. Το σιλανιωμένο συστατικό μαζί με την επιλογή της χρωστικής διασφαλίζει πολύ υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς (διαπνοή) και ισχυρή απωθητικότητα του νερού (αδιαπερατότητα) και ταυτόχρονα καλύπτει ομοιόμορφα το πορώδες του υποστρώματος λόγω του μικρομοριακού μεγέθους του συνδετικού. Το Atriasil Photocatalytic εφαρμόζεται σε επιφάνειες από γύψο, σοβά ενισχυμένο με ίνες, σκυρόδεμα, προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, σοβάδες και επιχρίσματα ορυκτών ή πλαστικών, σε μεταλλικά ή συνθετικά χρώματα με βάση το νερό.

Συσκευασία: 14 lt/δοχείο
Κατανάλωση: 7-9 m2/lt