Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOPRIMER 100

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΣΤΑΡΙ

Το ARMOPRIMER 100 είναι ένα εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (UNI ΕΝ 1504-4) – CE, με πολύ χαμηλό ιξώδες και με χαρακτηριστικά υψηλής διείσδυσης στο υπόστρωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές πολλαπλών στρώσεων FRP ως αστάρι για την προετοιμασία της επιφανείας πριν την εφαρμογή των ανθρακουφασμάτων με τη ρητίνη ARMOFIX MTX.

Συσκευασία: (A+B) 1,5 ή 9 kg
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m2 (για κάθε στρώση)