Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOFIX MTX

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το ARMOFIX MTX είναι μια θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών σε μορφή gel μέσου ιξώδους το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας). Χρησιμοποιείται για την επικόλληση και τον εμποτισμό των ινών. Είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε υφάσματα και πλέγματα από ίνες άνθρακα, υάλου και αραμιδίου.

Συσκευασία: (A+B) 5 ή 10 kg
Κατανάλωση: 1 – 1,5 kg/m2 (ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος ανά στρώση)