Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOFIX MTL

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΠΑΣΤΑ

Το ARMOFIX MTL είναι θιξοτροπική εποξειδική ρητινούχα πάστα δύο συστατικών με υψηλό ιξώδες που χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση ελασμάτων καθώς και βλήτρων από ίνες άνθρακα και υάλου. Επίσης χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και προστασία επιφανειών καθώς και στην επιφανειακή κάλυψη και συγκόλληση ρωγμών.

Συσκευασία: (A+B) 5 ή 10 kg
Κατανάλωση: 1,5 kg/ Για την εφαρμογή 1m2  πάχους 1,4mm (εξαιρουμένης της προετοιμασίας υποστρώματος)