Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOFIX MTL

TWO-COMPONENT EPOXY RESIN FOR STRUCTURAL BONDING OF ARMOSHIELD CFK CARBON FIBRE STRIPS

ARMOFIX MTL is a two-component adhesive based on epoxy resins, selected fine- grain aggregates and thixotropic agents specifically designed for gluing ARMOSHIELD CFK pultruded carbon fibre strips. ARMOFIX MTL exhibits strong adhesion to all building materials and can be used for bonding and structural reinforcement.

Packaging: (A+B) 5 or 10 kg
Consumption: 1,5 kg/  For application 1m2 1.4mm thickness (excluding substrate preparation)

 

Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOFIX MTL

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΠΑΣΤΑ

Το ARMOFIX MTL είναι θιξοτροπική εποξειδική ρητινούχα πάστα δύο συστατικών με υψηλό ιξώδες που χρησιμοποιείται στην τοποθέτηση ελασμάτων καθώς και βλήτρων από ίνες άνθρακα και υάλου. Επίσης χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση και προστασία επιφανειών καθώς και στην επιφανειακή κάλυψη και συγκόλληση ρωγμών.

Συσκευασία: (A+B) 5 ή 10 kg
Κατανάλωση: 1,5 kg/ Για την εφαρμογή 1m2  πάχους 1,4mm (εξαιρουμένης της προετοιμασίας υποστρώματος)