Περιγραφή

Περιγραφή

ARCOFLEX EXTRA MINERAL 5 kg

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΙΣΣΑ ΜΕ SBS ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ

Η ARCOFLEX EXTRA MINERAL είναι μια στεγανωτική μεμβράνη από αποσταγμένη πίσσα τροποποιημένη με πολυμερή SBS (στυρόλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο) που την καθιστούν πολύ ελαστική, ανθεκτική στη θερμική γήρανση και εύκαμπτη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ελαστομερής ένωση εξασφαλίζει ευκολία στην εφαρμογή, μειωμένη κατανάλωση αερίου και έχει εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης που εξασφαλίζουν, όταν η μεμβράνη τοποθετηθεί σωστά, ανώτερη συγκόλληση και στεγανότητα όλων των αρμών και των επικαλύψεων. Το επάνω στρώμα αποτελείται από συστήματα πολλαπλών στρώσεων για στεγανοποίηση ταρατσών (EN 13707) και έχει επικάλυψη από ψηφίδα λευκού χρώματος.
Το ARCOFLEX EXTRA MINERAL 5 kg προτείνεται ως εκτεθειμένη στρώση σε στεγανωτικές κατασκευές για επίπεδες, δίρριχτες ή θολωτές στέγες, από οπλισμένο σκυρόδεμα χυτό επί τόπου ή προκατασκευασμένο, βεράντες κ.λπ.

Συσκευασία: 10m / ρολό